Kirkebjerg

Kirkebjerg er et erhvervsområde syd for Glostrup Station, som ligger dels i Glostrup Kommune, dels i Brøndby Kommune. Området har gennem tiden været præget af industri- og transportvirksomheder, som har gjort området uegnet til boliger. De første tegn på, at industrien er på vej væk, har vist sig, og Glostrup Kommune vedtog derfor i 2009 sammen med Brøndby Kommune en helhedsplan for Kirkebjerg.

Områdets gode infrastrukturmæssige beliggenhed tæt ved Glostrup Station og med en kommende letbane, som vil kunne servicere området, gør det attraktivt at omdanne Kirkebjerg til en blandet bydel med både boliger og erhverv. Samtidig skal der ske en fortætning af området, som udnytter den gode kollektive trafikbetjening.

Formålet med helhedsplanen for Kirkebjerg Erhvervsområde er at få skabt en attraktiv og levende bydel. Derfor er der også gjort plads til grønne områder og parkbebyggelse, hvor det grønne element bliver en stor del af boligområderne. Der arbejdes endvidere med blandede funktioner for at opnå det byliv, som kan være med til at gøre bydelen attraktiv for både kommende beboere og for erhvervslivet.