Grundvandsinteresser

Hovedparten af drikkevandet kommer direkte fra undergrunden under Glostrup Kommune. Det er derfor vigtigt at beskytte jordlagene mod nedsivende forurening. Fra naturens hånd er grundvandet i Glostrup Kommune ikke særlig godt beskyttet mod forurening, da de beskyttende lerlag, som ligger over grundvandet ikke er særligt tykke.

Glostrup Kommune er et udbygget byområde, hvor der er mange aktiviteter, der kan påvirke grundvandet. Derfor er det nødvendigt at udviklingen af kommunen sker i samspil med god beskyttelse af grundvandsressourcen, så vi forsat kan indvinde godt drikkevand lokalt.

Staten har gennemført kortlægning af grundvandsressourcen og fastsat en overordnet målsætning for grundvandsindvinding og -beskyttelse. På baggrund af dette har Staten fastlagt begrænsninger i forhold til hvordan arealerne ovenpå grundvandet må anvendes. I Udgangspunkt skal arealer med særligt vigtige grundvandsinteresser udlægges til anvendelser, hvor menneskelige aktiviteter ikke påvirker grundvandet.

Det er dog ikke muligt at udlægge væsentlige beskyttelseszoner for grundvandsbeskyttelse med vild natur, da der i praksis ikke findes ubebyggede arealer tilbage i Glostrup Kommune. Vi bor og arbejder oven på vores drikkevand, og det må vi indrette os efter.