Parkering

I dag findes der omkring 5.000 parkeringspladser i Bymidten. Heri er medregnet både offentlige og private parkeringspladser. De offentlige parkeringspladser i Bymidten er primært korttidsparkering, mens parkeringspladsen bag Motorola-bygningen er uden tidsbegrænsning. Ved korttidsparkering forstås parkering i op til to timer. Parkeringsarealer bør indrettes sådan, at de uden for spidsbelastningstidspunkterne i højere grad kan anvendes til andre formål såsom boldbaner, rulleskøjtebaner og loppemarkeder.

Parkeringspolitikken fastsætter en parkeringsnorm for Glostrup Kommune. Normen benyttes ved udlæg af nye parkeringsarealer i forbindelse med ny bebyggelse m.v. Hensigten med parkeringspolitikken er at sikre, at særligt Bymidten i Glostrup ikke domineres af små private parkeringspladser. Parkeringspolitikken optimerer udlæg af parkeringsarealer, så udnyttelsen af de enkelte pladser kan blive så effektiv som muligt.

Cykelparkering

For at få flere til at cykle er det nødvendigt at der skabes attraktive forhold for cyklisterne, og det omfatter bl.a. overdækket og aflåst cykelparkering. Ved Glostrup Station, Glostrup Hospital og ved enkelte stoppesteder på Ring 3 er der etableret overdækket cykelparkering. Ved Glostrup Station er der også mulighed for aflåst cykelparkering.

Retningslinje

  • Ved forbedring af kollektive trafikterminaler skal der sørges for tilstrækkelig cykelparkering, som skal placeres bedst muligt i forhold til terminalens skiftemuligheder.
  • I forbindelse med lokalplanlægning af erhvervsejendomme skal der stilles et rimeligt krav til etablering af cykelparkeringspladser.

EKSTERNE LINKS

pdf parkeringspolitik.pdf (1.6 MB)

pdf parkeringsnorm.pdf (845.2 KB)