Om kommuneplanen

Dette afsnit går bagom Kommuneplan 2013-2025 og beskriver de statslige forudsætninger for kommuneplanarbejdet og konsekvenserne af den udførte planlægning.

Afsnittet indeholder en miljøvurdering af kommuneplanen. En meget stor del af kommuneplanen består af forhold, der ikke ændres, og som har fungeret i årevis. Det er ikke disse forhold, der miljøvurderes. Derimod vurderes det, om de ændringer i arealanvendelsen, som kommuneplanen giver mulighed for, vil give anledning til væsentlige negative miljøpåvirkninger.

Afsnittet indeholder en oversigt over de forskellige retningslinjer, som kommuneplanen fastlægger for den fysiske indretning af Glostrup Kommune. Mange af disse er fastlagt af staten og det tidligere amt, og de er overtaget af kommunerne – uden nogen særlig mulighed for ændringer. En del er dog også fastlagt rent kommunalt som en vigtigt rettesnor for den kommende udvikling.

Kommuneplanrammerne, der beskriver, hvad der kan lokalplanlægges for i hvert enkelt område af kommunen, ligger under afsnittet 'Min ejendom' og kan ses ved at følge linket.

Dette afsnit indeholder også en beskrivelse af, hvad der er sket siden vedtagelsen af sidste kommuneplan i 2009. Det er ikke muligt at forudse al relevant planlægning og derfor bliver der løbende vedtaget små korrektioner af kommuneplanen som tillæg til denne. Efter vedtagelsen af Kommuneplan 2009-2021 er der udarbejdet 14 tillæg, hvoraf de 12 er endeligt vedtaget. Efter vedtagelsen af Kommuneplan 2013-2025 vil der finde en tilsvarende ajourføring af dette afsnit sted, så man altid finder opdaterede oplysninger om vedtagne tillæg til planen.