Regional udviklingsplan

Den regionale udviklingsplan er en fælles vision med pejlemærker for Region Hovedstadens samlede udvikling. Den er retningsgivende og har til formål at koordinere de regionale behov.

Den kommunale planlægning må ikke stride mod den regionale udviklingsplan. Den gældende regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden på tidspunktet for udarbejdelsen af kommuneplanen er Regional Udviklingsplan 2012 ”Vi gi’r Nordeuropa et nyt gear”.

EKSTERNE LINKS

pdf Den regionale udviklingsplan.pdf (4.8 MB)