Forsyning

Forsyningsopgaverne er en vigtig del af den offentlige service. Afledning af spildevandet og leverance af vand og varme er sammen med elforsyningen selve rygraden i samfundets funktion. For mange år tilbage blev elforsyningen udskilt af den kommunale drift som et selvstændigt forsyningsselskab.

De øvrige forsyningsområder i Glostrup Kommune er fra 1. juli 2010 ligeledes udskilt til selvstændige aktieselskaber under Glostrup Forsyning A/S (GF). GF er ejet af Glostrup Kommune og varetager kommunens forsyningsopgaver og leverer ydelser til borgere og virksomheder inden for:

  • Vand
  • Spildevand
  • Fjernvarme
  • Affald

Formålet med udskillelsen af kommunens forsyningsområder er en klar adskillelse mellem myndighed og drift. Glostrup Kommune har som myndighed ansvar for at udarbejde planer, foretage høringer og give godkendelser, tilladelser, påbud og forbud samt føre tilsyn og kontrol.

Glostrup Forsyning A/S varetager drift og vedligeholdelse af den kommunale vand-, kloak- og fjernvarmeforsyning. GF står desuden for driften af de kommunale affaldsordninger og Glostrup Genbrugsstation.

EKSTERNE LINKS

Glostrup Forsyning A/S