Kollektiv trafik

Glostrup Kommune ligger i et krydsningspunkt mellem ringforbindelserne uden om Hovedstaden og de store forbindelser videre mod vest. Forbindelserne er løbende blevet udbygget, og Glostrup-området har opnået en strategisk vigtig beliggenhed som ”vejkrydset” foran indgangen til Hovedstaden. I området bestående af motorvejsfemkanten fordeles en stor del af trafikken til Hovedstadsområdet. Glostrup Station er tilsvarende et vigtig skiftested for pendlende til de mange arbejdspladser i området og buslinjer videre langs Ring3. Med den planlagte etablering af letbane langs Ring3-korridoren og genetablering af fjerntogsstop på Glostrup Station samt kommende S-togsstation ved Priorparken i Brøndby Kommune vil den skiftefunktion yderligere udbygges.