Affaldshåndtering

Affaldsområdet spiller en central rolle i miljødebatten. Det er vigtigt, at affald ses i et større perspektiv som en cyklus, hvor en ressource anvendes og dernæst gennem affaldshåndtering i videst muligt omfang genanvendes gentagne gange. Fremover skal affald betragtes som en ressource, hvorfor så lille en del af affaldsmængden som muligt skal bortskaffes (brændes eller deponeres). Derfor skal indsamlingssystemet forberedes til affaldssortering i mere detaljerede fraktioner. Glostrup Kommune har besluttet at indføre sortering i fraktionerne: Metal, plast, glas og papir fra 2016.

Glostrup Kommune har i 2014 udarbejder en ny affaldsplan med konkrete initiativer for private og erhverv. Planen skal endeligt vedtages i 2015.

Glostrup Kommune har overdraget driften af affaldsordningerne til selskabet Glostrup Forsyning A/S. Læs mere om selskabet og affaldsordningerne på Glostrup Forsynings hjemmeside.

EKSTERNE LINKS

Glostrup Forsyning A/S