Bymidten

Bymidten betegner i dette afsnit den bymidteafgrænsning, der er fastlagt i henhold til Planlovens detailhandelsbestemmelser. Bymidten omfatter et område ved Hovedvejen, Glostrup Shoppingcenter, et mindre område syd for Glostrup Station, en del af Glostrup Sydvest og et mindre areal ved Tavleholmsvej.

Glostrup Bymidte er kommunens hovedcenter for detailhandel. Bymidten består af en blanding af boliger, butikker, offentlig og privat service, administration og restauranter og lignende, der naturligt hører hjemme i en bymidte. Bymidten er den primære lokaliseringsmulighed for detailhandel i Glostrup, og udviklingen skal hovedsagelig foregå her.

Statisk kort