Klimatilpasning

Klimaet ændrer sig. Mange års udledning af drivhusgasser skaber temperaturstigninger og ændrede nedbørsmønstre. Danmark får i fremtiden varmere, vådere og mere ekstremt vejr med flere og kraftigere regnskyl. Det er kloakkerne ikke bygget til, og dermed øges risikoen for oversvømmelse. For at undgå dyre og uoprettelige skader skal afledningssystemerne i Glostrup Kommune tilpasses, så den tiltagende nedbør håndteres bedst muligt.

Det eksisterende kloaksystem skal tilpasses til at kunne håndtere den forventede regn også om 100 år. Glostrup Forsyning A/S har vedtaget et serviceniveau for kloakken, der vil gøre det muligt at håndtere den almindelige regn også i fremtiden. Når kloakken kan håndtere den aftalte nedbørsmængde, siges afløbssystemet at være klimatilpasset.

Der kan ligeledes udføres anlæg på terræn, der aflaster kloakken. Sådanne anlæg fungerer ved, at nedbøren opholdes på overfladen i bassiner, kontrollerede oversvømmelser, vandelementer og vandbede i parker, faskiner og lignende i en kortere periode for, at kloakken undgår spidsbelastningen. Aflastende foranstaltninger kan udføres som supplement til eller som erstatning for klimatilpasning af kloakledningerne.