Byens tilbud

Oplevelsen af liv i byen hænger nøje sammen med, hvordan byen bruges, og hvor mange der bruger den. Er der trygt? Er der spændende? Er det værd at komme der? Selve standarden af byrummet har naturligvis også med kvaliteten at gøre, men det er ikke så væsentligt, som hvordan byrummet føles og anvendes. Når byrummene er interessante og imødekommende, tiltrækkes flere permanente aktiviteter, der igen gør, at flere opholder sig i byen i længere tid.

Der er gennem den seneste årrække kommet et større udbud af caféer og spisesteder, og denne tendens skal styrkes gennem indretningen af byen. Det har tidligere været forsøgt at tiltrække strøgbutikker til bymidten uden for Glostrup Shoppingcenter. Dette har vist sig meget vanskeligt.

Glostrup Kommunes primære indsats i den kommende periode er at underbygge den nuværende udvikling af tilbuddene i Bymidten, så det samlede udbud af aktiviteter støtter og styrker hinanden. Det er målet, at Bymidten bliver et levende område, hvor butiksmiljøet i Glostrup Shoppingcenter kan suppleres af et omgivende kultur- og spisemiljø. På længere sigt tilstræbes det at tiltrække specialbutikker til Bymidten – særligt butikker, der vil kunne betjene det forventede meget store antal pendlere. Torvearealerne er et særskilt indsatsområde. Der arbejdes målrettet på at styrke anvendelsen, og der er allerede nu mange tilbud og aktiviteter. Der skal blot være endnu flere.