Endelig kommuneplan

Kommuneplan 2013-2025 er endeligt vedtaget af Glostrup Kommunes kommunalbestyrelse den 11. februar 2015 og offentliggjort den 25. marts 2015.

En PDF-udgave af Kommuneplan 2013-2025 som den så ud ved offentliggørelsen den 25. marts 2015 kan hentes her pdf kommuneplan20132015.pdf (7.7 MB).