Kommuneplantillæg

Denne side vil løbende blive opdateret, når der vedtages tillæg til Kommuneplan 2013-2025.

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025

Tillægget omfatter rammeområde ET04 - Kontrol- og vedligeholdelsescenter for Letbanen.

Forslaget har været i høring fra den 24. februar 2016 til den 23. april 2016 og er vedtaget den 8. juni 2016.

 

Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Tillægget omfatter rammeområde GC17 - Erhvervs- og centerområde omkring Tavleholmsvej og Hovedvejen.

Forslaget har været i høring fra den 7. marts 2017 til den 5. maj 2017 og er vedtaget den 16. august 2017.

 

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013-2025

Tillægget omfatter rammeområde GE01 - Erhvervsområde langs Sydvestvej ved Tjalfesvej.

Forslaget har været i høring fra den 4. april 2017 til den 5. juni 2017 og er vedtaget den 11. oktober 2017.

 

Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025

Tillægget omfatter rammeområde HO10 - Dalvangen.

Forslaget har været i høring fra den 27. juni 2017 til den 29. august 2017 og er vedtaget den 11. oktober 2017.

 

Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2025

Tillægget omfatter rammeområde GC06 - Det gamle pakhus mv.

Forslaget har været i høring fra den 30. maj 2017 til den 21. august 2017 og er vedtaget den 11. oktober 2017.

 

Forslag til tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013-2025

Tillægget omfatter rammeområde EB12 - Parcelhusområde ved Ejby Mosevej.

Forslaget har været i høring fra den 31. oktober 2017 til den 2. januar 2018.

 

Forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025

Tillægget omfatter rammeområde GC26 - Centerområde på hjørnet af Hovedvejen/Nørre Allé

Forslaget er i høring fra den 20. marts 2018 til den 19. maj 2018.

 

Forslag til tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013-2025

Tillægget omfatter rammeområde GB46 - Etageboliger på hjørnet af Sydvestvej/Kildevældets Allé

Tillægget er i høring fra den 17. april 2018 til den 15. juni 2018